osobné údaje cena

Súhlas so spracovaním osobných údajov – vzor

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre IS Marketing

Prevádzkovateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO

Týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email, bydlisko, a to na účely zasielania noviniek, katalógov a iných marketingových aktivít v rámci podpory predaja prevádzkovateľa.

Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona.

______________________

Uvedený vzor súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov je možné použiť pre všetkých prevádzkovateľov, ktorý svojim zákazníkom posielajú emailom alebo poštou rôzne newslettre, katalógy, informačné letáky, brožúry, informácie o novinkách a akciách alebo vykonávajú akúkoľvek inú marketingovú aktivitu, napr. e-shop, webový portál, kamenná predajňa, realitná kancelária, cestovná kancelária-cestovná agentúra a pod.

V prípade, že sa potrebujete pri vypracovaní Vašej dokumentácie poradiť alebo máte záujem o komplexné spracovanie ochrany osobných údajov vo Vašej organizácii, neváhajte nás kontaktovať na tel. č. 0917 523 986, e-mialom na office@firemne-poradenstvo.sk alebo nám zašlite základné údaje o Vami spracúvaných osobných údajov a my Vám pošleme cenovú ponuku http://www.firemne-poradenstvo.sk/chrana-osobnych-udajov/dotaznik-pre-osobne-udaje/. Podrobnejšie informácie o našich službách v oblasti ochrany osobných údajov nájdete na http://www.firemne-poradenstvo.sk/chrana-osobnych-udajov/.

 

Autor: JUDr. Lucia Semančínová – zodpovedná osoba