Zabezpečíme fúziu Vašich spoločností (zlúčenie spoločností)

Spoločnosť je možné dobrovoľne zrušiť bez likvidácie v prípade, ak celé imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu (zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločností).

Zlúčenie spoločností, tzv. fúzia, je postup, pri ktorom dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Podmienkou je, aby obe spoločnosti mali rovnakú právnu formu s výnimkou zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzeným do akciovej spoločnosti. Spoločníci zanikajúcej spoločnosti môžu ale nemusia sa stať spoločníkmi nástupníckej spoločnosti a vzniká im právo na vyrovnací podiel.

Príklad:

Spoločnosť A, ktorú chceme zrušiť, je zanikajúca spoločnosť. Spoločnosť B, ktorá už existuje, je nástupníckou spoločnosťou, a pohltí celú spoločnosť A, tzn. prevezme všetky jej práva i záväzky (všetok majetok, účtovníctvo, zamestnancov, všetky zmluvné vzťahy a pod.) Výsledkom zlúčenia je, že spoločnosť A ako právny subjekt prestane existovať a vymaže sa z obchodného registra.

 • V rámci služby zrušenie spoločnosti bez likvidácie - fúzia Vám ponúkame

  • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k zlúčeniu spoločností (rozhodnutie spoločníkov o zrušení spoločnosti, správa s odôvodnením zlúčenia, zmluva o zlúčení spoločností, schválenie návrhu zmluvy o zlúčení spoločností, úplné znenie spoločenskej zmluvy, príp. stanov a pod.)
  • Zvolanie všetkých potrebných valných zhromaždení
  • Vypracovanie a podanie návrhov za zápis do obchodného registra
  • Ohlásenie zmeny na daňový a živnostenský úrad
  • Komplexné poradenstvo súvisiace so zrušením s.r.o.
 • Cena

  od 450 € *

  *cena závisí od stavu spoločnosti (majetok, záväzky, pohľadávky, a pod.) a v každom prípade sa stanoví individuálne

Výhody/nevýhdy zlúčenia spoločností

+ Pomerne rýchly zánik spoločností – proces zlúčenia trvá v jednoduchých prípadoch cca 2 týždne

+ Nevyžaduje sa súhlas správcu dane

+ Vhodná, ak disponujete viacerými spoločnosťami, ktoré môžete navzájom zlúčiť

- Ak nemáte viacero vlastných firiem, môže byť obtiažne nájsť niekoho, kto bude ochotný pohltiť Vašu firmu

- Nástupnícka spoločnosť ručí za záväzky zanikajúcej spoločnosti

Máte záujem o zlúčenie spoločností?