Ponúkame Vám sprostredkovanie predaja Vašej spoločnosti (predaj s.r.o.)

Relatívne najrýchlejšia a cenovo najvýhodnejšia forma „zbavenia“ sa Vašej s.r.o. je jej predaj. Ide vlastne o prevod všetkých obchodných podielov na nového spoločníka/spoločníkov. Firma ako právny subjekt existuje naďalej ale už bez Vašej účasti.

Nevyhnutnou podmienkou likvidity spoločnosti je riadne vedenie účtovníctva, dôsledne plnenie povinností voči daňovému úradu, poisťovniam, obchodnému registru a iným štátnym orgánom, žiadne nesplnené záväzky a pohľadávky ako aj korektné vedenie firmy. Okrem toho na predajnosť vplývajú aj iné faktory, napr. či je firma platiteľom DPH, či má zaujímavý predmet podnikania, databázu klientov, dostatočne dlhú históriu alebo či poskytovala zaujímavé zákazky.

Predajná cena s.r.o. záleží od aktuálnej ponuky a dopytu na trhu a pohybuje sa okolo 500 € za neplatcu DPH a 500 – 2000 € za platiteľa DPH podľa bonity.

 • Služba sprostredkovanie predaja spoločnosti zahŕňa

  • Úvodnú konzultáciu, na ktorej zistíme bonitu a likviditu spoločnosti a stanovíme jej predajnú cenu
  • Zaradenie Vašej firmy do ponuky spoločností na našej web stránke
  • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na predaj spoločnosti
  • Vyžiadanie súhlasu správcu dane s prevodom obchodného podielu
  • Podanie návrhu na zápis uvedených zmien do obchodného registra
  • Poradenstvo po celú dobu predaja
 • Cena

  zdarma *

  * sprostredkujeme Vám predaj Vašej firmy bezplatne, vyhradzujeme si však právo pripraviť všetky dokumenty k prevodu obchodného podielu na kupujúceho.

Výhody/nevýhody predaja s.r.o.

+ Rýchlosť – zápis prevodu obchodného podielu v obchodnom registri už za 5 pracovných dní.

+ Najlacnejší spôsob – proces zrušenia s.r.o. či už s likvidáciou alebo bez je výrazne komplikovanejší ako predaj s.r.o., takže aj cena je vyššia. Naviac, ak je Vaša spoločnosť dostatočne bonitná, je možné, že z predaja ešte získate.

- Najväčším problémom môže byť nájdenie seriózneho kupujúceho, ktorý bude mať záujem o Vašu spoločnosť.

- Vysokým rizikom môže byť prevod spoločnosti na neserióznu špekulatívnu firmu.

Rozhodli ste sa predať Vašu firmu?