Zabezpečíme Vám podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Ak je Vaša spoločnosť predĺžená, tzn. že záväzky Vašej spoločnosti prevyšujú jej majetok alebo je platobne neschopná, tzn. má aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov 30 dní po lehote splatnosti a nie je schopná ich splniť, je v úpadku a jediným spôsobom jej zrušenia je konkurz.

V prípade, že je Vaša spoločnosť v predĺžení, ste povinní podať na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, a to do 30 dní od kedy ste sa dozvedeli alebo mohli dozvedieť o jej predĺžení.

Súd na základe návrhu vyhlási na spoločnosť konkurz a ustanoví konkurzného správcu. Všetky úkony konkurzu a následné zrušenie a zánik spoločnosti má potom už v rukách len konkurzný správca a súd.

Ak však Vaša spoločnosť nemá žiadny majetok alebo je jej majetok taký malý, že by nepostačoval ani na úhradu trov konkurzného správcu, súd konkurzné konanie zastaví. Následne bez návrhu vykoná aj výmaz spoločnosti z obchodného registra. Tento proces zrušenia predĺženej spoločnosti, ktorá nemá žiaden majetok, teda môže byť pomerne rýchly.

Podmienkou začatia konkurzného konania je zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov správcu vo výške 1 659,70 €. Ak spoločnosť nemá taký majetok, spoločník/spoločníci/konateľ musí tento poplatok zaplatiť zo svojho vlastného vrecka. V prípade, že konkurz bude pre nedostatok majetku zamietnutý, poplatok sa vráti.

  • V rámci služby konkurz Vám ponúkame

    • Vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu so všetkými potrebnými prílohami
    • Poradenstvo v oblasti konkurzu
  • Cena

    od 500 € *

    *cena závisí od stavu spoločnosti (majetok, záväzky, pohľadávky, a pod.) a v každom prípade sa stanoví individuálne

Ak je Vaša spoločnosť v predĺžení a Vy sa potrebujete poradiť ako postupovať ďalej, neváhajte nás kontaktovať, na podanie návrhu na súd máte len 30 dní!