Zrealizujeme pre Vás zvýšenie základného imania za 160 € už do 5 pracovných dní.

Zvýšiť základné imanie je možné až vtedy, keď boli všetky peňažné vklady už splatené. To neplatí pre nepeňažné vklady. Zvýšenie základného imania teda prichádza do úvahy aj formou nepeňažného vkladu, napr. nehnuteľnosť.

 • Služba zvýšenie základného imania zahŕňa

  • Odborné poradenstvo pri zvýšení základného imania
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov (zápisnica z valného zhromaždenia, vyhlásenie spoločníkov o prevzatí záväzku na nový vklad, úplné znenie spoločenskej zmluvy, …)
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Vykonanie zápisu zmeny v obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade
  • Odovzdanie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  160 € (vrátane súdnych a správnych poplatkov)

  Cena nezahŕňa poplatok za overenie podpisov u notára alebo na matrike.

Chcete zvýšiť základné imanie Vašej firmy?