Zrealizujeme zmenu spôsobu konania konateľov / prokuristov za 120 € už do 5 pracovných dní.

Chcete zmeniť spôsob konania konateľov/prokuristov vo Vašej firme? Ak ich je viac, môžu konať za spoločnosť každý samostatne, všetci spolu alebo vždy aspoň dvaja spolu. Zároveň vám vypracujeme úplné znenie zmluvy o výkone funkcie konateľa (prokuristu).

 • Služba zmena spôsobu konania konateľa / prokuristu zahŕňa

  • Odborné poradenstvo (vhodný spôsob konania)
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov (zmluva o výkone funkcie konateľa, prokuristu, …)
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Ohlásenie na živnostenský úrad
  • Vykonanie zápisu zmeny na obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade
  • Odovzdanie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  120 € (vrátane súdnych a správnych poplatkov)

  Cena nezahŕňa poplatok za overenie podpisov u notára alebo na matrike.

Potrebujete zmeniť spôsob konania konateľov/prokuristov?