Zrealizujeme zmenu sídla Vašej spoločnosti za 120 € už za 5 pracovných dní.

Ak nie je Vaša firma vlastníkom Vášho nového sídla, k zápisu zmeny sídla do obchodného registra je potrebné mať uzatvorenú platnú nájomnú či podnájomnú zmluvu, resp. mať od vlastníka nehnuteľnosti súhlas so zriadením sídla.

 • Služba zmena sídla zahŕňa

  • Odborné poradenstvo týkajúce za zmeny sídla
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov (zápisnica z valného zhromaždenia, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla na danej adrese, návrh na zápis zmeny v obchodnom registri, úplné znenie spoločenskej zmluvy, …)
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Ohlásenie na živnostenský úrad
  • Vykonanie zápisu zmeny v obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade vrátane výmeny preukazu o pridelení DIČ
  • Odovzdanie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  120 € (vrátane súdnych a správnych poplatkov)

  Cena nezahŕňa poplatok za overenie podpisov u notára alebo na matrike.

Náš tip!

Zmenu sídla firmy je potrebné oznámiť aj na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne vrátane Vašich obchodných partnerov .

 

Pozor!

Zmena sídla nadobúda účinnosť voči tretím osobám až zápisom do obchodného registra, preto môžete začať používať novú adresu až po vykonaní zápisu!

Potrebujete zmeniť sídlo Vašej firmy?