Zrealizujeme zúženie alebo rozšírenie predmetu podnikania za 160 € do 10 pracovných dní.

Chcete začať podnikať v oblasti, na ktorú vaša firma ešte nemá oprávnenie? Alebo máte v obchodnom registri zapísané predmety podnikania, ktoré už dávno nevyužívate? Obráťte sa na nás a my Vám vybavíme získanie nových živnostenských oprávnení alebo iných oprávnení na podnikanie (napr. slobodné povolania) a zapíšeme rozšírenie predmetu podnikania do obchodného registra alebo zrušíme Vaše obsolentné predmety podnikania.

V prípade remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné preukázať, že uvedenú činnosť bude Vaša spoločnosť vykonávať prostredníctvom zodpovednej osoby.

 • Služba zúženie / rozšírenie predmetu podnikania zahŕňa

  • Odborné poradenstvo (ustanovenie zodpovednej osoby, preverenie predmetov podnikania, aby neboli podobné či duplicitné, …)
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Kompletná komunikácia so živnostenským úradom (ohlásenie živnosti, zaplatenie poplatku, vyzdvihnutie nových osvedčení, resp. potvrdenie o výmaze, …)
  • Vykonanie zápisu zmeny v obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade
  • Odovzdanie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  160 € (vrátane súdnych a správnych poplatkov)

  V cene je zahrnutý neobmedzený počet voľných živností.

  Cena nezahŕňa poplatok za overenie podpisov u notára alebo na matrike a správny poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť (7,50 € za jednu živnosť).

Pozor!

Rozšírenie predmetu podnikania nadobúda účinnosť už ohlásením na živnostenský úrad, preto môžete začať vykonávať uvedenú činnosť už týmto okamihom a nemusíte čakať až do zápisu zmeny v obchodnom registri!

Potrebujete rozšíriť predmet podnikania vo Vašej firme? Alebo chcete predmety podnikania zúžiť?