Zrealizujeme zmenu osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu či člena dozornej rady za 120 € už do 5 pracovných dní.

V prípade, že spoločník, konateľ, prokurista, člen dozornej rady alebo akákoľvek iná fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri zmenila priezvisko či adresu, je potrebné túto zmenu zapísať do obchodného registra.

 • Služba zmena osobných údajov zahŕňa

  • Odborné poradenstvo
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Ohlásenie na živnostenský úrad
  • Vykonanie zápisu zmeny na obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade
  • Odovzdanie Vám nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  120 € (vrátane súdnych a správnych poplatkov)

  Cena nezahŕňa poplatok za overenie podpisov u notára alebo na matrike.

Potrebujete zmeniť osobné údaje spoločníka, konateľa, prokuristu, člena dozornej rady?