Zrealizujeme zmenu konateľa Vašej spoločnosti za 120 € už do 5 pracovných dní.

 • Služba zmena konateľa zahŕňa

  • Odborné poradenstvo týkajúce za zmeny konateľa
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov (zápisnica z valného zhromaždenia, podpisový vzor nového konateľa, zmluva o výkone funkcie konateľa, …)
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Ohlásenie na živnostenský úrad
  • Vykonanie zápisu zmeny v obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade
  • Odovzdanie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  120 € (vrátane súdnych a správnych poplatkov)

  Cena nezahŕňa poplatok za overenie podpisov u notára alebo na matrike.

Pozor!

Vymenovanie nového konateľa nadobúda účinnosť už rozhodnutím o vymenovaní konateľa,  preto môže začať konať v mene spoločnosti už týmto okamihom a nemusí čakať až do zápisu zmeny do obchodného registra!

Potrebujete zmeniť konateľa vo Vašej firme?