Zrealizujeme vymenovanie alebo zmenu prokuristu za 120 € už do 5 pracovných dní.

Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe. Viacerým osobám možno prokúru udeliť tak, že sú na zastupovanie a podpisovanie oprávnené každá samostatne, alebo tak, že je pritom potrebný súhlasný prejav vôle všetkých prokuristov alebo aspoň dvoch z nich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

 • Služba vymenovanie / zmena prokuristu zahŕňa

  • Odborné poradenstvo týkajúce za zmeny prokuristu
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov (zápisnica z valného zhromaždenia, podpisový vzor prokuristu, …)
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Ohlásenie na živnostenský úrad
  • Vykonanie zápisu zmeny v obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade
  • Odovzdanie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  120 € (vrátane súdnych a správnych poplatkov)

  Cena nezahŕňa poplatok za overenie podpisov u notára alebo na matrike.

Potrebujete vymeniť alebo vymenovať prokuristu?