Zrealizujeme prevod obchodného podielu za 160 € už do 10 pracovných dní.

Predali ste svoju firmu alebo svoj podiel vo firme? Vstúpil do spoločnosti nový spoločník? Alebo ste zvýšili svoj vklad do firmy, aby ste si tak zvýšili podiel?

 • Služba prevod obchodného podielu zahŕňa

  • Odborné poradenstvo pri zmene spoločníka
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov (zápisnica z valného zhromaždenia, zmluva o prevode obchodného podielu, čestné vyhlásenie pri prevode menšinového obchodného podielu, úplné znenie spoločenskej zmluvy, …)
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Vyžiadanie súhlasu správcu dane s prevodom pri prevode väčšinového obchodného podielu
  • Vykonanie zápisu zmeny v obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade
  • Odovzdanie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  160 € (vrátane súdnych a správnych poplatkov)

  Cena nezahŕňa notárske poplatky za overenie podpisu.

Pozor!

Prevod väčšinového obchodného podielu nadobúda účinnosť až zápisom do obchodného registra.

Prevod menšinového obchodného podielu už dňom doručenia platnej zmluvy o prevode do firmy.

Potrebujete vykonať prevod obchodného podielu?