Kompletné poradenstvo a realizovanie zmien v s.r.o. od 120 €.

Vykonanie zmeny v s.r.o. má odborne i administratívne náročný postup.

Niekedy dokonca viac ako samotné založenie spoločnosti (napr. zníženie základného imania, prevod obchodného podielu). Je potrebné zvolanie valného zhromaždenia, vypracovanie uznesenia o schválení zmeny, vypracovanie zmluvy napr. o prevode obchodného podielu, úplné znenie spoločenskej zmluvy, ohlásenie na živnostenský úrad, zápis zmeny do obchodného registra, zaplatenie poplatkov, ohlásenie zmeny na daňový úrad, príp. poisťovne atď. Niektoré zmeny s.r.o. nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám už vykonaním samotnej zmeny (napr. vymenovanie nového konateľa) ale niektoré až samotným zápisom do obchodného registra (napr. zmena sídla). Zmeny v s.r.o. podliehajú viacerým oznamovacím a registračným povinnostiam.

Vyhnite sa preto chybám a spoľahnite sa pri zmene v s.r.o. na nás.

Zrealizujeme zmeny vo Vašej spoločnosti odbornejšie, rýchlejšie a dokonca lacnejšie, ako by ste to robili vo vlastnej réžii. Nakoľko využívame zaručený elektronický podpis, sú súdne a správne poplatky za zápis zmien do obchodného registra pre nás o 50% nižšie, akoby ste si zmeny podávali na úradoch osobne.

Všetky zmeny v s.r.o. vieme zabezpečiť kdekoľvek na Slovensku.

Vďaka našej elektronickej komunikácii s úradmi a aj s Vami a použitiu zaručeného elektronického podpisu je možné všetky zmeny s.r.o. vybaviť rýchlejšie a lacnejšie.

Ponúkame Vám vykonanie zmien pre všetky právne formy podnikania (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo, organizačná zložka, živnostník). Vykonáme pre Vás akúkoľvek zmenu v spoločnosti, a to najmä:

 • Zmena obchodného mena (120 €)
 • Zmena sídla (120 €)
 • Zmena predmetu podnikania (rozšírenie/zúženie živností) (160 €)
 • Prevod obchodného podielu (zmena spoločníka, výšky jeho vkladu) (160 €)
 • Zmena konateľa (štatutárneho orgánu) (120 €)
 • Zmena prokuristu (120 €)
 • Zmena osobných údajov spoločníka / konateľa / prokuristu / člena dozornej rady (120 €)
 • Zmena spôsobu konania  konateľa / prokuristu (120 €)
 • Zvýšenie základného imania (160 €)
 • Zníženie základného imania (200 €)
 • Služba zmeny v spoločnosti zahŕňa

  • Odborné poradenstvo týkajúce za zmeny
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Ohlásenie na živnostenský úrad
  • Vykonanie zápisu zmeny na obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade
  • Odovzdanie Vám nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  120 € / 160 € za jednu zmenu

  + 30 € za každú ďalšiu zmenu

  V cene sú zahrnuté všetky naše služby vrátane súdnych a správnych poplatkov (pri rozšírení predmetu podnikania všetky voľné živnosti).

  Vykonajte v rámci jedného úkonu viaceré zmeny naraz a ušetrite nielen čas ale aj peniaze! Pri viacerých zmenách sa platí súdny poplatok len raz, tzn. u nás so ZEP je to vždy len 33€. Napríklad pri prevode obchodného podielu sa zároveň zmení sídlo či predmet podnikania a aj konateľ.

  Cena nezahŕňa: poplatky za overenie podpisov na matrike (1,50 € za jeden podpis), príp. u notára (1,99 € + DPH za jeden podpis), pri rozšírení živností poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť (7,50 € za jednu živnosť)

 • Ako to prebieha

  1. Kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami a my Vám bezplatne poradíme (osobne, elektronicky – emailom, telefonicky).
  2. Zašlete alebo odovzdáte nám Vašu spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, príp. ďalšie dokumenty podľa našich inštrukcií.
  3. Vypracujeme a zašleme Vám všetky zmluvy a ostatné právne dokumenty potrebné pre realizáciu zmeny.
  4. Vy si dokumenty vytlačíte, podpíšete na matrike alebo u notára a zašlete nám podpísané a overené originály späť.
  5. My zapíšeme všetky zmeny do obchodného registra, oznámime ich na živnostenský a daňový úrad a vykonáme ostatné potrebné kroky (napr. súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu, zverejnenie zníženia základného imania v obchodnom vestníku, …)
  6. Po vykonaní zmien Vám zašleme nový výpis z obchodného registra a ostatnú dokumentáciu.
 • Ako dlho to bude trvať

  Od obdržania Vašej záväznej objednávky vypracujeme pre Vás všetky potrebné dokumenty do 24 hodín.

  Po podpise zabezpečíme zápis zmien do obchodného registra do cca 5 pracovných dní.

Potrebujete vykonať zmenu vo Vašej spoločnosti?