Založíme Vám živnosť už za 30 €.

Kdekoľvek na Slovensku bez potreby osobnej návštevy živnostenského úradu, čím šetríme Váš čas a peniaze.

Rozmýšľate, či začať podnikať ako živnostník alebo založiť s.r.o.? Môžete využiť výhody oboch! Najprv si založte živnosť (ako SZČO) a ak Váš príjem za prvý kalendárny rok Vášho podnikania presiahne 4 830 €, k 1.7. nasledujúceho kalendárneho roka prejdite na s.r.o..

Poradíme Vám, aké druhy živností môžete využiť na svoje podnikanie, ako založiť živnosť, ako rozšíriť živnosť, prípadne ako v budúcnosti živnosť prerušiť či zrušiť a prejsť na inú formu podnikania.

Založíme živnosť online kdekoľvek na Slovensku a vďaka elektronickej komunikácii a zaručenému elektronickému podpisu lacnejšie a rýchlejšie.

 • Naša služba založenie živnosti (ohlásenie živnosti) zahŕňa

  • Odborná konzultácia pri výbere a založení živností
  • Príprava všetkých potrebných dokumentov na vydanie živnostenského oprávnenia (pôvodne živnostenský list)
  • Neobmedzený počet voľných živností v cene služby (zoznam voľných živností )
  • Remeselná živnosť a viazaná živnosť za polovičný poplatok, t.j. len 7,50 € za jednu živnosť a k tomu Vám ešte poradíme, čo všetko je k remeselnej alebo viazanej živnosti potrebné doložiť (zoznam remeselných živností , zoznam viazaných živností )
  • Vypracovanie a podanie ohlásenia živnosti na príslušný živnostenský úrad
  • Registrácia na daňovom úrade na daň z príjmu
  • Registrácia v príslušnej zdravotnej poisťovni
  • Doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a registračnej kartičky s DIČ na Vašu adresu poštou
  • Odovzdanie kompletnej dokumentácie
 • Cena

  30 € (vrátane správneho poplatku)

  Cena obsahuje neobmedzený počet voľných živností.

  Dodatočné náklady: overenie podpisu na plnomcenstve (1,50 € na matrike), viazaná alebo remeselná živnosť (7,50 €)

 • Ako založiť živnosť

  1. Konzultácia s našimi odborníkmi (výber živností, informácie o Vás a pod.)
  2. Vypracujeme a zašleme Vám plnomcenstvo, aby sme mohli konať za Vás (do 24 hodín)
  3. Plnomcenstvo si vytlačíte, podpíšete u notára alebo na matrike a doručíte k nám
  4. Vybavíme všetko potrebné na živnostenskom úrade
  5. Zaregistrujeme Vás na platenie dane z príjmu (pridelenie DIČ)
  6. Zaregistrujeme Vás na platenie zdravotných odvodov vo Vašej zdravotnej poisťovni
  7. Obdržíte osvedčenie o živnostenskom oprávnení a ostatnú dokumentáciu (zvyčajne do 5 pracovných dní)

Porovnanie nákladov na ohlásenie živnosti svojpomocne a cez Firemné poradenstvo

Príklad: živnostenské oprávnenie (pôvodne živnostenský list) s 10 voľnými živnosťami a 2 viazanými živnosťami

Služba Svojpomocne Firemné   poradenstvo
Odborné   poradenstvo Nie V   cene
Vypracovanie   dokumentov Nie   – dokumenty musíte vypracovať sami V   cene
Poplatky   za overovanie podpisu na plnomocenstve 0   € 1,5   €
Poplatok   za 10 voľných živností 50   € V   cene neobmedzený počet voľných živností, nielen 10
Poplatok   za 2 viazané živnosti 30   € 15   €
Vybavenie   živnostenských oprávnení, registrácie na daňovom úrade, na zdravotnej   poisťovni Musíte   si všetko obehať sami V   cene
Cena   za naše služby 0   € 30   €
80 € 46,50 €

V prípade založenia živnosti cez Firemné poradenstvo ušetríte až 33,50 € ! V prípade viacerých živností  bude tento rozdiel dokonca ešte vyšší. A ešte k tomu aj ušetrený čas.

Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, môžeme komunikovať so živnostenským úradom elektronicky, a preto platíme len polovičný správny poplatok za remeselné a viazané živnosti, t.j. 7,50 € namiesto 15 € pri klasickom papierovom podaní osobne na živnostenskom úrade a neplatíme žiadny poplatok za voľné živnosti namiesto 5 € pri klasickom podaní. Preto vieme byť lacnejší akoby ste si živnosť založili sami.

Začnite Vaše podnikanie s nami a založte si živnosť u nás!