Založíme Vám spoločnosť lacnejšie, rýchlejšie a odbornejšie, akoby ste si ju zakladali sami.

Vieme Vám založiť ktorúkoľvek právnu formu podnikania kdekoľvek na Slovensku.

Chceli by ste rozbehnúť podnikanie, ale neviete, ako začať? Obráťte sa s dôverou na nás a my Vám pri založení firmy poradíme najvhodnejšiu právnu formu (s.r.o., a.s., SZČO, …) pre Váš biznis z hľadiska účelu i z daňovo-odvodového hľadiska. Okrem toho Vám navrhneme najvhodnejšiu štruktúru a vnútorné usporiadanie vzťahov vo firme. Zároveň Vám poradíme pri výbere predmetov podnikania, preveríme navrhované obchodné meno, aby nebolo zameniteľné, preveríme dostupnosť internetovej domény na toto meno a pod.

Založenie spoločnosti je komplikovaný, odborne, administratívne a časovo náročný proces. Je potrebné „obehať kopec úradov“, a to aj viackrát (napr. živnostenský úrad prvá návšteva ohlásenie živnosti, druhá návšteva vyzdvihnutie živnostenských oprávnení), pripraviť mnoho odborných dokumentov, pričom vzory voľne stiahnuteľné z internetu zďaleka neriešia individuálne požiadavky, a v neposlednom  rade zaplatiť správne a súdne poplatky (5 € za každú voľnú živnosť, 15 € za každú viazanú živnosť, 300 € za zápis s.r.o. do obchodného registra, atď.). No a po absolvovaní tejto cesty Vám môže ešte obchodný register zamietnuť zápis spoločnosti pre drobnú formálnu chybu  – a tortúra pokračuje. Podanie námietok, oprava dokumentov… . Vyhnite sa týmto problémom a začnite Vaše podnikanie bez zbytočného stresu zo zakladania spoločnosti. Zverte túto činnosť do rúk odborníkom a my sa postaráme o všetko. Vy len podpíšete nami pripravené dokumenty u notára alebo na matrike. My potom urobíte ostatné kroky za Vás, čím Vás zbavíme administratívnej a časovej záťaže a Vy sa môžete naplno venovať Vášmu podnikaniu!

Lacnejšie

Vďaka tomu, že vlastníme zaručený elektronický podpis (ZEP), môžeme mnohé návrhy podávať elektronicky za poplatky o 50% nižšie ako pri fyzickom podaní, čím šetríme Vaše peniaze.

Rýchlejšie

Naša práca „horí pod rukami“ a robíme ju efektívne. S nami môžete podnikať už za pár dní.

Odbornejšie

Kvalitné vzdelanie na prestížnych univerzitách a dlhoročné skúsenosti sú zárukou vysokej odbornosti a profesionality nášho tímu.

Začnite Vaše podnikanie s nami a zverte založenie firmy do rúk odborníkom!