Získajte existujúcu s.r.o. s históriou už od 399 €.

A môžete začať podnikať už do 24h bez nutnosti vložiť 5 000 € na účet v banke.

 • Charakteristika staršej s.r.o. s históriou

  • Úplné splatenie základného imania – nemusíte vkladať 5 000 € do banky ako pri založení novej s.r.o.
  • Spoločnosť je čistá, bezdĺžnosť je potvrdená mimoriadnou účtovnou závierkou k určenému dátumu, takže máte potvrdené, že firma nemá žiadne záväzky
  • Máte možnosť nahliadnuť do účtovníctva kupovanej s.r.o., urobiť si právny a daňový audit a vyžiadať si od predávajúceho ďalšie informácie a podklady
  • Potvrdenie od daňového úradu, že predávaná s.r.o. nemá voči nemu žiadne podlžnosti, tzn. spoločnosť riadne plnila všetky svoje daňové povinnosti
  • Vyhlásenie spoločníka/spoločníkov, že firma nie je účastníkom žiadneho súdneho, exekučného ani správneho konania
 • Prečo kúpiť staršiu s.r.o. s históriou, keď lacnejšie si môžem založiť novú s.r.o. alebo kúpiť ready-made?

  • Dôveryhodnosť – čím dlhšie je firma na trhu, tým má u klientov vyššiu dôveru
  • Čerpanie štrukturálnych fondov – na niektoré projekty sa vyžaduje preukázanie obratov (činnosti) za niekoľko uplynulých rokov
  • Verejné obstarávanie – často sa vyžaduje preukázanie obratov v určitej výške za posledné tri hospodárske roky alebo aj zoznam dodávok (vykonaných zákaziek) za uplynulé roky, príp. preukázanie zákaziek s určitou hodnotou
  • Registrácia DPH – v súčasnosti je takmer nemožné stať sa dobrovoľným platiteľom DPH na novú s.r.o. bez nutnosti zložiť neprimerane vysokú zábezpeku
  • Čerpanie úverov, financovanie nových projektov – v tom prípade sa vyžaduje kladný hospodársky výsledok
 • Cena

  Cena zahŕňa

  • Odborné poradenstvo pri kúpe s.r.o.
  • Vypracovanie všetkých dokumentov nevyhnutných na prevod spoločnosti na Vás (uznesenie valného zhromaždenia, zmluva o prevode obchodného podielu, podpisový vzor konateľa, dokumentácia na zmenu obchodného mena, sídla,  …)
  • Komunikácia so živnostenským registrom (nahlásenie zmeny, ohlásenie nových živností, vyzdvihnutie nových živnostenských oprávnení, …)
  • Vyžiadanie súhlasu od správcu dane s prevodom s.r.o.
  • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Doručenie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie do Vašej firmy

  Cena nezahŕňa: poplatok za overenie podpisu na matrike (1,50 €) alebo u notára (1,90 € bez DPH); poplatok za viazanú živnosť (7,50 € za jednu živnosť)

 • Ako to bude prebiehať

  1. Konzultácia s našimi odborníkmi – podľa Vašich potrieb vyberieme ready-made s.r.o. alebo spoločnosť s históriu, pomôžeme Vám pri výbere predmetov podnikania, atď. (osobne, telefonicky alebo e-mailom)
  2. Vypracujeme a zašleme Vám všetky potrebné dokumenty k prevodu s.r.o. a k vykonaniu zmien podľa Vašich požiadaviek (zvyčajne do 24 hodín)
  3. Dokumenty si vytlačíte, podpíšete u notára alebo na matrike (týmto momentom môžete za spoločnosť konať ako konateľ) a doručíte ich k nám
  4. Vybavíme všetko potrebné na živnostenskom úrade – ohlásenie nových živností, prevzatie živnostenských oprávnení, oznámenie ostatných zmien
  5. Vyžiadame si súhlas správcu dane na prevod obchodného podielu
  6. Zapíšeme všetky zmeny do obchodného registra
  7. Oznámime všetky zmeny na daňovom úrade, príp. aj vymeníme preukaz DIČ
  8. Obdržíte od nás nový výpis z obchodného registra a ostatnú dokumentáciu preukazujúcu, že firma je Vaša a máte právo s ňou disponovať, podnikať (zvyčajne do 5 dní od podania návrhu na zápis do obchodného registra)

Spoločnosti s históriou na predaj – aktuálny zoznam

Pre predloženie ponuky spoločností s históriou nás prosím kontaktujte. Na základe Vašich požiadaviek vyberieme spoločnosť, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám.

Ponúkame Vám sprostredkovanie predaja s.r.o. s históriou. Súčasťou ponúkanej služby je samozrejme aj odborné poradenstvo pri kúpe a predaji s cieľom realizácie výhodného obchodu pre obe strany. Predávajúci sa zbaví svojej firmy bez zdĺhavej likvidácie a kupujúci získa výhody plynúce z existencie staršej spoločnosti (image, čerpanie úverov, vykonané zákazky, …). Súčasťou prevodu môže byť samozrejme aj zmena obchodného mena, sídla či predmetu podnikania.

Potrebujete získať obchodnú spoločnosť s históriou? Alebo vlastníte spoločnosť, ktorú máte záujem predať?