Ready made s.r.o. už za 399 €.

Kúpte si existujúcu s.r.o. a môžete začať podnikať už do 24 h bez nutnosti vložiť 5 000 € na účet v banke.

 • Čo je ready made s.r.o.?

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) založená a zapísaná v obchodnom registri, to znamená s prideleným IČO
  • úplne splatené základné imanie
  • Je registrovaná na daňovom úrade na daň z príjmov, to znamená má pridelené DIČ
  • Nikdy nevykonávala žiadnu činnosť, bola založená len za účelom jej následného predaja
  • Nemá žiadne záväzky ani pohľadávky, čo Vám aj zmluvne garantujeme
  • Disponuje 20timi najpoužívanejšími voľnými živnosťami
  • Je pripravená na okamžitý predaj, takže už podpisom všetkých nami pripravených dokumentov môžete začať s firmou podnikať (zvyčajne do 24 hodín)

  Je možné v nej vykonať akékoľvek zmeny, a to v cene predaja 399 € (napr. zmena obchodného mena, sídla či rozšírenie o ľubovoľný počet voľných živností)

 • Výhody ready made s.r.o.

  • Úspora času a minimálna administratívna záťaž – ready-made s.r.o. sú určené predovšetkým pre tých, ktorí nemajú čas ani chuť čakať na založenie firmy. Jednoducho si s.r.o. kúpia a do 24 hodín môžu podnikať
  • Nemusíte vkladať základné imanie 5 000 € do banky, naše ready-made majú už základné imanie úplne splatené. Vy platíte len za „prevod“ spoločnosti 399 €.
 • Cena

  Cena 399 € zahŕňa

  • Odborné poradenstvo
  • Vypracovanie všetkých dokumentov nevyhnutných na prevod spoločnosti na Vás (uznesenie valného zhromaždenia, zmluva o prevode obchodného podielu, podpisový vzor konateľa, dokumentácia na zmenu obchodného mena, sídla, …)
  • Komunikácia so živnostenským registrom (nahlásenie zmeny, ohlásenie nových živností, …)
  • Vyžiadanie súhlasu od správcu dane s prevodom spoločnosti
  • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Doručenie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie do Vašej firmy

  Cena nezahŕňa: poplatok za overenie podpisu na matrike (1,50 €) alebo u notára (1,99 € bez DPH); poplatok za viazanú živnosť (7,50 € za jednu živnosť)

 • Ako to bude prebiehať

  1. Konzultácia s našimi odborníkmi – podľa Vašich potrieb Vám pomôžeme zvoliť správnu právnu formu Vášho podnikania, pomôžeme Vám pri výbere predmetu podnikania, zvolíme ready-made alebo spoločnosť s históriu, atď. (osobne, telefonicky alebo e-mailom)
  2. Vypracujeme a zašleme Vám všetky potrebné dokumenty k prevodu spoločnosti a k vykonaniu zmien podľa Vašich požiadaviek (zvyčajne do 24 hodín)
  3. Dokumenty si vytlačíte, podpíšete u notára alebo na matrike (týmto momentom môžete za spoločnosť konať ako konateľ) a doručíte ich k nám
  4. Vybavíme všetko potrebné na živnostenskom úrade – ohlásenie nových živností, prevzatie živnostenských oprávnení, oznámenie ostatných zmien
  5. Vyžiadame si súhlas správcu dane s predajom s.r.o.
  6. Zapíšeme všetky zmeny do obchodného registra
  7. Oznámime všetky zmeny na daňovom úrade, príp. aj vymeníme preukaz DIČ
  8. Obdržíte od nás nový výpis z obchodného registra a ostatnú dokumentáciu preukazujúcu, že firma je Vaša a máte právo s ňou disponovať, podnikať (zvyčajne do 5 pracovných dní od podania návrhu na zápis do obchodného registra)

Ready-made s.r.o. na predaj – aktuálny zoznam

L2 - Consulting s.r.o.

IČO: 47 706 872

neplatca DPH

Cena: 399 €

Máte záujem o ready-made s.r.o. alebo potrebujete viac informácií?