Ochrana osobných údajov pre vaše informačné systémy

 • Popis bezpečnostných opatrení
 • od 99
 • popis bezpečnostných opatrení
 • poučenie oprávnených osôb
 • poučenie o mlčanlivosti
 • evidencie a oznámenie IS
 • zmluva so sprostredkovateľom
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • informačná povinnosť prevádzkovateľa
 • príprava na implementáciu GDPR
 • Bezpečnostný projekt
 • od 149
 • bezpečnostný projekt
 • poučenie oprávnených osôb
 • poučenie o mlčanlivosti
 • evidencie a oznámenia IS
 • zmluva so sprostredkovateľom
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • informačná povinnosť prevádzkovateľa
 • príprava na implementáciu GDPR

Popis bezpečnostných opatrení je potrebné mať v prípade, že evidujete len bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, telefón, email a pod.
Vhodné najmä pre E-SHOPY, BLOGY, PENZIÓNY, KAMENNÉ PREDAJNE a iné subjekty bez zamestnancov.

Bezpečnostný projekt je potrebné mať v prípade, že evidujete rodné čísla, fotografie, kamerové záznamy, zdravotné záznamy a iné citlivé osobné údaje.
Vhodné pre ZAMESTNÁVATEĽOV, REALITNÉ KANCELÁRIE, poskytovateľov ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, vlastníkov KAMEROVÝCH SYSTÉMOV, CESTOVNÉ KANCELÁRIE, ÚČTOVNÍKOV, SPRÁVCOV, OBCE atď.

Do 25. mája 2018 je potrebné, aby ste pri spracúvaní osobných údajov postupovali naďalej v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Preto nepodceňujte bezpečnostnú dokumentáciu podľa platnej legislatívy. Úrad na ochranu osobných údajov môže totiž ukladať sankcie ešte aj podľa súčasného zákona.

Naviac, ak budete mať kvalitne spracovanú dokumentáciu podľa súčasného zákona o ochrane osobných údajov, prechod na GDPR od 25. mája 2018 bude pre Vás iba drobná aktualizácia a nie dramatická zmena.

 • Súčasťou našich služieb v oblasti ochrany osobných údajov je

  • odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
  • analýza stavu spracúvania osobných údajov vo Vašej organizácii (identifikácia spracúvaných osobných údajov, identifikácia oprávnených osôbrozsahu spracúvania, identifikácia informačných systémov, posúdenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov a pod.),
  • určenie Vašich povinností zo zákona o ochrane osobných údajov,
  • vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie s opatreniami na ochranu osobných údajov (základná dokumentácia – bezpečnostné opatreniabezpečnostný projekt, ostatné dokumenty),
  • vypracovanie evidenčných listov pre jednotlivé informačné systémy,
  • oznámenie informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov,
  • osobitná registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov,
  • vypracovanie poučenia pre oprávnené osoby,
  • vypracovanie poverenia (odvolania) zodpovednej osoby,
  • vypracovanie poučenia o povinnosti mlčanlivosti,
  • vypracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom,
  • príprava na aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie podľa GDPR – nového európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov.
 • Cena za naše služby

  Teraz už od 99 € za bezpečnostné opatrenia a od 149 € za bezpečnostný projekt

  Cena za poskytnutie našich služieb sa líši od rozsahu služieb. Vo veľkej miere závisí od rozsahu a charakteru spracúvaných osobných údajov, počtu a štruktúry informačných systémov, potreby registrácie či osobitnej registrácie, počtu pobočiek v ktorých sa spracovávajú osobné údaje, komplikovanosti bezpečnostných opatrení ako aj od ďalších kritérií.

ZAŠLITE NÁM ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VAŠICH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH A MY VÁM VYPRACUJEME CENOVÚ PONUKU

Prečo si vybrať nás

Pre koho sú naše služby určené

Ponúkame kompletné riešenie ochrany osobných údajov pre malé a stredné organizácie v rôznych oblastiach pôsobenia, napríklad pre

 • zamestnávateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje svojich zamestnancov (na trvalý pracovný pomer, dohodu, personálny lízing)
 • kamerové systémy, nakoľko sa v nich spracúvajú obrazové záznamy fyzických osôb,
 • e-shopy, autoškoly, poradenské spoločnosti a iné klientsky orientované organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje klientov,
 • účtovnícke firmy, ktoré spracúvajú osobné údaje najmä ako sprostredkovatelia pre iných prevádzkovateľov v rámci vedenia účtovníctva a mzdovej agendy,
 • správcov bytov a nebytových priestorov, spoločenstvá vlastníkov bytov, nakoľko spracúvajú osobné údaje vlastníkov a nájomcov,
 • poskytovateľov cloudových služieb, webhostingu a online aplikácii a iných elektronických služieb, ak v ich rámci dochádza aj k ukladaniu a zálohovaniu osobných údajov,
 • blogy a iné webové stránky, na ktorých dochádza k získavaniu a spracúvaniu emailových adries fyzických osôb,
 • obce, ktoré spracúvajú osobné údaje svojich obyvateľov,
 • ambulancie, lekárne a iné zdravotnícke zariadenia, ktoré spracúvajú osobné údaje pacientov,
 • školy, škôlky, súkromné opatrovateľské zariadenia, detské kútiky, ktoré spracúvajú osobné údaje žiakov a detí,
 • reštaurácie, hotely, penzióny, domovy sociálnych služieb, detské domovy a iné ubytovacie zariadenia, ktoré spracúvajú osobné údaje klientov a ubytovaných hostí,
 • dopravcov a prepravcov, poštových doručovateľov a kuriérov, zasielateľov a špeditérov, ktorí spracúvajú osobné údaje odosielateľov a príjemcov,
 • športové kluby a zväzy, iné športové organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje svojich členov a športovcov,
 • záujmové združenia, komory a zväzy, ktoré spracúvajú osobné údaje svojich členov,
 • občianske združenia, neziskové organizácie a iné organizácie z tretieho sektora. 

Naše služby využilo už viac ako 280 klientov

 
viven
jadran travel
logo_zdrava_medicina-2
LOG LOG
SKA
leitus_pink
BHG
quantis
mccarter
kitai
etarget
hotel mamas
ds katka
praga
BDBA3