Firemné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov.

Ochrana osobných údajov

Ste podnikateľ a máte údaje o svojich klientoch zaznamenané v počítači alebo posielate svojím potenciálnym klientom reklamné letáky či emaily? Máte vo firme nainštalované bezpečnostné kamery? Alebo máte zamestnancov? V tom prípade spracúvate osobné údaje. Nový zákon o ochrane osobných údajov uložil podnikateľom rozsiahle povinnosti, pričom pri ich nesplnení sa podnikateľ pokute minimálne 1 000 € nevyhne, pretože Úrad na ochranu osobných údajov je povinný uložiť pokutu pri nedodržaní zákona až do výšky 200 000 €, a to aj opakovane. Radi Vám poskytneme poradenstvo v spleti ochrany osobných údajov, zanalyzujeme Váš stav spracúvania osobných údajov, vypracujeme všetku potrebnú dokumentáciu vrátane registrácie, poučenia pre oprávnené osoby či zmluvy so sprostredkovateľmi.

Pomôžeme Vám zbaviť sa administratívnej záťaže.