Firemné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov.

Správa spoločností

Chcete sa vyhnúť plateniu daňovej licencie a Vašu spiacu alebo málo prosperujúcu firmu predať, zlikvidovať, urobiť fúziu či inak zrušiť? Alebo máte predĺženú spoločnosť a chcete ju reštrukturalizovať či vyhlásiť konkurz? Chcete začať podnikať a potrebujete založiť spoločnosť, kúpiť už založenú ready made spoločnosť na rýchly štart či urobiť zmeny vo Vašej spoločnosti? Alebo chcete podnikať len ako FO a potrebujete zriadiť živnosť či rozšíriť predmet činností? Potrebujete poradiť, ktorá forma bude pre Vás z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia a administratívnej náročnosti najvhodnejšia? Potom Firemné poradenstvo SEMANČÍN je tu práve pre Vás. Bude nám cťou poskytnúť Vám naše komplexné služby správy spoločností.

Ochrana osobných údajov

Ste podnikateľ a máte údaje o svojich klientoch zaznamenané v počítači alebo posielate svojím potenciálnym klientom reklamné letáky či emaily? Máte vo firme nainštalované bezpečnostné kamery? Alebo máte zamestnancov? V tom prípade spracúvate osobné údaje. Nový zákon o ochrane osobných údajov uložil podnikateľom rozsiahle povinnosti, pričom pri ich nesplnení sa podnikateľ pokute minimálne 1 000 € nevyhne, pretože Úrad na ochranu osobných údajov je povinný uložiť pokutu pri nedodržaní zákona až do výšky 200 000 €, a to aj opakovane. Radi Vám poskytneme poradenstvo v spleti ochrany osobných údajov, zanalyzujeme Váš stav spracúvania osobných údajov, vypracujeme všetku potrebnú dokumentáciu vrátane registrácie, poučenia pre oprávnené osoby či zmluvy so sprostredkovateľmi.

Pomôžeme Vám zbaviť sa administratívnej záťaže.