GDPR

Čo prinesie nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov pre cestovný ruch

Včera 10. novembra 2016 vystúpila na Jesennom stretnutí Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr SACKA v maďarskom Vyšehrade naša špecialistka na ochranu osobných údajov JUDR. Lucia Semančínová s prezentáciu, v ktorej sa venovala zmenám, ktoré prinesie nové európske všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (General Data Protection Regulation). 

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR) nadobudne účinnosť 25. mája 2018, kedy prestane platiť náš súčasný zákon č. 122/2013 Z.z. Nakoľko ide o nariadenie, bude sa na našom území uplatňovať priamo bez potreby jeho implementácie do národného právneho poriadku.

Aké zmeny prinesie si môžete prečítať v prezentácii.

vseobecne-nariadenie-o-ochrane-osobnych-udajov_jesenne-stretnutie-sacka_lucia-semancinova