Cenník služieb

Ochrana osobných údajov
Bezpečnostný projekt od 149 €
Bezpečnostné opatrenia od 99 €

Pozn. Cena za poskytnutie našich služieb sa líši od rozsahu služieb. Vo veľkej miere závisí od rozsahu a charakteru spracúvaných osobných údajov, počtu a štruktúry informačných systémov, potreby registrácie či osobitnej registrácie, počtu pobočiek v ktorých sa spracovávajú osobné údaje, komplikovanosti bezpečnostných opatrení ako aj od ďalších kritérií.